Header achtergrond Toeliedesign
Disclaimer header
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer

Home  |  Disclaimer

Disclaimer


Hoewel de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan Toeliedesign geen garantie bieden dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Toeliedesign  aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, noch voor informatie op de websites waarnaar wordt  verwezen.

Alle informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Door het bezoeken van deze website verklaart u kennis te hebben genomen van bovenstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen en/of tekst te dupliceren zonder schriftelijke toestemming van Toeliedesign.

Toeliedesign sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Logo Toeliedesign

Social media

Gecertificeerd

Toeliedesign is
NLGW gecertificeerd

Logo NLGW

Contact gegevens

Churchilllaan 47
5768 AD  Meijel

T: 06 102 106 41

E: info@toeliedesign.nl

sitemap  |  disclaimer  |  privacy  |  cookies